Coöperatieve fabriek van melkproducten De Eems

Trefwoorden: zuivel, melk, Coöperatieve melkveehoudersvereniging De Eems, NV Stoomzuivelfabriek De Eems, Farmsum


Farmsum
1899 - 1988
Inventaris

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer